Và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy vẽ nguệch ngoạc vài chiếc lá cây

Và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy , vẽ nguệch ngoạc vài chiếc lá cây ==

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *