Từ trên máy bay vẫn gửi được hình những ngọn núi phủ băng cho bạn bè facebook

Từ trên máy bay vẫn gửi được hình những ngọn núi phủ băng cho bạn bè facebook. Cám ơn Norwegian Airline.

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Từ trên máy bay vẫn gửi được hình những ngọn núi phủ băng cho bạn bè facebook”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *