có duyên mới gặp có nợ mới yêu yêu lâu dài hay ngắn ngủi là do chính mình

có duyên mới gặp có nợ mới yêu, yêu lâu dài hay ngắn ngủi là do chính mình!

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *