Chính chuyên cả đời vẫn chưa đủ Lẳng lơ một phút cũng bằng thừa

Chính chuyên cả đời vẫn chưa đủ…
Lẳng lơ một phút cũng bằng thừa…

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Chính chuyên cả đời vẫn chưa đủ Lẳng lơ một phút cũng bằng thừa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *