Bạn thích trái hay phải Tối nay Khanh đi xa rồi bye VN một khoảng thời gian nhé hẹn gặp lại sớm

Bạn thích trái hay phải???
Tối nay Khanh đi xa rồi, bye VN một khoảng thời gian nhé, hẹn gặp lại sớm!!!

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Bạn thích trái hay phải Tối nay Khanh đi xa rồi bye VN một khoảng thời gian nhé hẹn gặp lại sớm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *